Waterbouw: bouw, onderhoud en reconstructie van civiele werken

Op het gebied van waterbouw kunt u een beroep op ons doen als het gaat om bouw of aanleg, onderhoud en reconstructie van civiele constructies, ook betonbouw. Denk hierbij aan beschoeiingen, kademuren, boothellingen, damwanden, dammen en stuwen.

Meer informatie

Waterbouwkundige werken van A tot Z

Wij voeren waterbouwkundige  werken uit van A tot Z, van advisering over planvorming tot oplevering. Wij doen dit in opdracht van onder meer gemeenten, Staatsbosbeheer (SBB), Rijkswaterstaat (RWS), waterschappen en agrarische ondernemingen.

Meer informatie

Advies in waterbouw

Onderhoud, renovatie of reconstructie van waterbouwkundige werken begint vaak met advies. Wij gaan ter plaatse om de bestaande situatie te inventariseren. Op basis hiervan adviseren wij opdrachtgevers over de voors en tegens van alle mogelijke oplossingen. Op grond van dit advies kan de waterbeheerder een weloverwogen keuze maken.

Meer informatie

Onze projecten

Uitbreidingsplan Enumatil

Uitbreidingsplan Enumatil

Van bouwrijp tot en met woonrijp. Een project waarin we bijna al onze facetten konden gebruiken. Een stuk grondwerk, waterbouw en riolering.
 
Aanleg tuin, voortuin en oprit

Aanleg tuin, voortuin en oprit

Een werkje een klein beetje uit de richting, maar dat maakte het weer uniek. Een project van ontwerp tot uitvoering. Met de klant overleggen en plannen maken. Met een kritisch oog de situatie bekijken. En dan samen tot een prachtig mooi eindresultaat komen.
 
Vernieuwing Kademuur Onderdendam

Vernieuwing Kademuur Onderdendam

Een uitdaging die wij niet uit de weg zijn gegaan. Een project van ontwerp tot uitvoering. Met onze eigen ideeën en kennis hebben we een nieuwe muur gebouwd, schanskorven geplaatst en onderwaterbeschoeiing met stortsteen aangebracht.