Onafhankelijk advies in grondverzet, riolering & waterbouw

Hebt u te maken met problemen of uitdagingen op het gebied van grondverzet, riolering & waterbouw, dan adviseren wij u graag over de mogelijke oplossingen. En dat zijn niet altijd oplossingen uit het boekje. Wij adviseren u op grond van vakkennis en vooral tientallen jaren praktijkervaring.

Meer informatie

Altijd een oplossing

Elke uitdaging een unieke oplossing

In bodem- en waterwerken zijn de omstandigheden altijd weer anders, onder meer vanwege variatie in gebruik, bodemsoorten en waterstanden. Daarom vraagt elke uitdaging om een unieke oplossing.

Meer informatie

Onafhankelijk advies

Onze advisering begint met een gesprek over uw wensen. Vervolgens brengen wij een bezoek aan de betreffende locatie. Daar inventariseren wij de situatie en omstandigheden. Op basis van onze bevindingen brengen wij een onafhankelijk advies uit met daarin onze bevindingen en de mogelijke oplossingen. Op basis van dit adviesrapport kunt u onder meer offertes aanvragen.

Meer informatie

Uitvoering van het werk

Ons werk kan stoppen bij het uitbrengen van het adviesrapport, maar het is ook mogelijk dat wij voor de uitvoering een offerte uitbrengen of meedoen in de aanbesteding. Gunt u ons het werk, dan voeren wij dat uit volgens alle gemaakte afspraken.

Meer informatie